Nederland naar NulopdeMeter

In 2050 alle woningen energieneutraal. Dat is in het energieakkoord afgesproken. Vanuit gemeenten en woningcorporaties wordt hard gewerkt om deze doelstelling waar te maken in de bestaande woningvoorraad. Marktpartijen ontwikkelen aantrekkelijke proposities Nul op de Meter nu de business case met nieuwe wet Energieprestatievergoeding voor woningcorporaties rendabel is.

Stichting Kwartiermakers in de Bouw, verkennen en onderzoeken uitdagingen en vraagstukken. Dit doen we niet alleen maar samen met onderwijsinstellingen en kennishubs. Het netwerk van Kwartiermakers in de Bouw is robuust en breed, waardoor we snelle verbindingen kunnen maken met relevante personen en organisaties. Deze verbindingen leiden vaak tot samenwerkverbanden of coalities. Daarbij ontwikkelen wij aanjaag-programma's en projectplannen. Wij streven ernaar om niet alleen te praten, maar vooral ideeen en ambities concreet te maken. Dus door vooral te doen. Dat leid tot het lanceren van prototypen, proefprojecten en slimme uitrollen.

Wij richten ons op de innovatie en ontwikkeling van Nul op de Meter challenges.

Wil je in gesprek hierover of heb je voorstellen voor interessante onderzoeken of programma's?
Neem dan contact op met;

Brigitte Berends, Arthur Lippus of Peter Linders.