Gemengde wijken naar NulopdeMeter


In 2050 alle woningen energieneutraal. Dat is in het energieakkoord afgesproken. Vanuit gemeenten en woningcorporaties wordt hard gewerkt om deze doelstelling waar te maken in de bestaande woningvoorraad. Marktpartijen ontwikkelen aantrekkelijke proposities Nul op de Meter nu de business case met nieuwe wet Energieprestatievergoeding voor woningcorporaties rendabel is.

In veel gemeenten hebben woningcorporaties afgesproken om, daar waar mogelijk,  bij te dragen aan de verduurzaming van ook particuliere woningen. Nu op tal van plaatsen deze ambitie is uitgesproken ligt het voor de hand om de versnelling van de verduurzamingsopgave te zoeken binnen gemengde wijken. Een gemengde wijk is een wijk of een rij gelijksoortige woningen die zowel in bezit zijn van een woningcorporatie als van particuliere huiseigenaren.

Om een goed beeld te krijgen van de potentie binnen gemengde wijken heeft stichting kwartiermakers in de bouw het platform NOM gemengde wijken opgericht. Binnen dit platform gaan we ervaringen delen, inspireren we elkaar en versnellen we de ontwikkelingen over dit onderwerp. Een interessant platform voor gemeenten, woningcorporaties, netwerkbeheerders, financiers, taxateurs en aanbiedende partijen.

Thema’s waar we aan werken:

  • Eigenaarschap ambitie
  • Feiten en potentie gemengde wijkaanpak
  • Hoe organiseren we betaalbaar, aantrekkelijk aanbod particulier?
  • Aantrekkelijke financieringsvormen particulier
  • Bewonerscommunicatie
  • Van proeftuinen naar opschaalbare proposities

Meld je aan om mee te werken aan opschaalbare gemengde wijkaanpakken via nlnom@kmidb.nl of neem contact op met Brigitte Berends (06-50622616).