Nieuwbouw naar NulopdeMeter


In 2050 alle woningen energieneutraal. Dat is in het energieakkoord afgesproken. Vanuit gemeenten en woningcorporaties wordt hard gewerkt om deze doelstelling waar te maken in de bestaande woningvoorraad. Marktpartijen ontwikkelen aantrekkelijke proposities Nul op de Meter nu de business case met nieuwe wet Energieprestatievergoeding voor woningcorporaties rendabel is.
Bijzonder is dat nieuwbouwprojecten echter nog steeds volgens het huidig bouwbesluit gebouwd worden en de EPC norm leidend is.

De ambitie ligt dus lager. Dat is jammer, want met de huidige kennis en productontwikkelingen over Nul op de Meter in de bestaande bouw kunnen we vandaag ook starten om te zorgen dat nieuw te bouwen woningen direct aan sluiten op deze duurzame ambities.
Om met elkaar deze transitie te realiseren lanceert stichting kwartiermakers in de bouw het platform NOM nieuwbouw. Doel van dit platform is, om de ambitie voor nieuwbouwprojecten hoger neer te leggen; naar nul op de meter. We verzamelen ervaringen, versnellen ontwikkelingen, inspireren elkaar en lossen eventuele belemmeringen met elkaar op.

Een interessant platform voor gemeenten, woningcorporaties, aanbiedende partijen,  netwerkbeheerders en financiers.
Bouw je met ons mee aan deze nieuwe norm?

Schrijf je in voor updates en ontwikkelingen over dit thema door eenvoudig een email te sturen naar nlnom@kmidb.nl of neem contact op met:

Peter Linders (06-53406221)
Brigitte Berends (06-50622616)