ZEN-PLATFORMBIJEENKOMST OP DINSDAG 7 MAART


Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument.

Tijdens de ZEN Platform-bijeenkomst op 7 maart bespreken we onder andere de stand van zaken rond BENG, gasloze nieuwbouw, ontwikkelingen en ervaringen rond de oplevertoets als kwaliteitsborging voor de bouw en het NOM-keur label van Vereniging Stroomversnelling; nu nog voor renovatie, straks ook voor nieuwbouw. Verder komt het perspectief van de bewoner uitgebreid aan bod.

Locatie: Buitenplaats Sparrendaal, Hoofdstraat 89 Driebergen. Tel. 0343 206006.


Programma

 • 12.30 uur Ontvangst met lunch, koffie, thee.
 • 13.00 uur Opening en welkom door dagvoorzitter Jan Fokkema, directeur NEPROM.
 • 13.15 uur harm-valk300Plenaire inleiding door Harm Valk (Nieman RI) over kader en stand van zaken rond BENG, en over 10 innovatieve technieken om energieneutraal wonen te realiseren.
 • 13.35 uur Plenaire inleiding door Benno Schepers (CE Delft) over gasloze nieuwbouw: wat zijn de optimale alternatieven voor nieuwbouwprojecten, bekeken per soort wijk of buurt?
 • 13.55 uur Vijf pitches (20 minuten) door praktijkcollega’s èn bewoners; 2-3 minuten per pitch. Kies n.a.v. de pitch waar je meer van wil weten in het volgende programma-onderdeel.
 • 14.15 uur Sessiereeks 1 (30 minuten) – keuze uit vijf deelsessies. Publiek stelt vragen, pitcher geeft antwoord. Pitcher heeft (behalve plenaire pitch) geen presentatie voorbereid, maar vertelt zijn ervaringen n.a.v. de vragen. Met o.a. Johan van der Stoel (bewoner en directeur Streamit in-store) als particulier opdrachtgever van zijn passieve energieneutrale vrijstaande woning. Waar liep hij tegenaan? Wat kan véél beter? Wietse Boonacker (Vivare, foto) over het eerste opgeleverde ZEN project in Renkum. Marco Hofman (bewoner en ISSO expert ventilatie) over het bouwproces bij zijn projectmatig te realiseren nieuwbouwwoning (EPC 0,4). Wat kan beter? Hoe wordt de klant ècht koning? Paul Musters van corporatie Stadlander over kwaliteitsborging bij oplevering. Daniël Duijvesteijn van Woonveste over hun project in Geerpark.
 • 14.45 uur Pauze
 • 15.25 uur Sessiereeks 2 (60 minuten) – keuze uit drie deelsessies.

Kennissessie oplevertoets: De recente ontwikkelingen en ervaringen van de oplevertoets als kwaliteitsborging voor de bouw. Door Kees Arkesteijn (ISSO, foto). Sessievoorzitter: Jan Fokkema (NEPROM) of Helen Visser (Bouwend Nederland).

Kennissessie NOM-keur: Stroomversnelling zet het NOM-keur in de markt: met toetsing op ontwerp, op de uitvoering en op de instandhouding. Nu voor renovatie, in de loop van dit jaar ook voor nieuwbouw. Wat betekent dit? Simon Verduijn, manager NOM Keur bij de Stroomversnelling vertelt. Sessievoorzitter: Maarten Georgius (Aedes).

Kennissessie Marketing: De marketing voor energiebesparing blijkt in het verleden altijd ‘mannelijk’ te zijn ingestoken. Niet slim, als vrouwen de eindbeslisser bij een woningaankoop blijken te zijn. Niels Götz (5plus1) vertelt over de recentste inzichten rond gendermarketing en energiezuinige woningen. Sessievoorzitter: Leendert Meijers (NVB).
 • 16.25 uur Wrap up
 • 17.00 uur Borrel
 • 18.00 uur Einde
AANMELDEN